مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان

زمینه فعالیت: "null,نرم افزار,ERP, اتوماسیون صنعتی,مراکز تلفن VoIP,"

وضعیت:فعال

مدیریت: امید قربانزاده

95018095call

info[at]bfn.irmail

bfn.irlanguage

درباره مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان

رزومه کاری(قردادها،پروژه ها،طرح ها) مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان

سایر مشخصات تماس مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان

آدرس: اصفهان - خیابان حکیم نظامی- سنگتراشهای شرقی- کوی مهتاب- پلاک 5